A A A Wersja kontrastowa

INFORMACJA DLA UKRAIŃCÓW PRZYBYWAJĄCYCH LUB ZMIERZAJĄCYCH NA TEREN POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Wszystkie osoby, które przybywają do Polski uciekając przed działaniami wojennymi, powinny się zarejestrować w punktach recepcyjnych na granicy. Przy rejestracji, nawet gdy udają się do rodziny na naszym terenie, ale wiedzą, że będą potrzebowały miejsca do zamieszkania, powinny zgłosić to w punkcie recepcyjnym. Zostanie im przydzielone miejsce pobytu.
Jeżeli nie zostałeś zarejestrowany na granicy, to zgłoś się do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Telefon całodobowy +48 698 159 225.

Chętni do pomocy powinni skupić się na zabezpieczeniu potrzeb przybywających do nas Ukraińców. Wszelkie zbiórki prywatne i działalność organizacji pozarządowych powinny skupić się na rzeczach codziennego użytku, których będą przybywający do nas potrzebować w najbliższych dniach i tygodniach. W tej chwili wysłanie pomocy rzeczowej na teren Ukrainy jest niemożliwe z powodów formalnych - państwo jest w stanie wojny.

Udostępnijcie, prześlijcie znajomym Ukraińcom z naszego terenu, ich rodzinom, bliskim i wszystkim, którzy zamierzają przybyć do Polski.

----------------

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЩО ПРИБУДУТЬ ЧИ ЇДУТЬ В КРАПКОВІЦЬКИЙ ПОВІТ

Усі особи, які приїжджають до Польщі, рятуючись від бойових дій, повинні зареєструватися в пунктах прийому на кордоні. При реєстрації, навіть якщо вони їдуть до своєї родини в наш район, але знають, що їм знадобиться житло, вони повинні повідомити про це в пунктах реєстрації. Їм буде визначено місце перебування.

Якщо вас не прописали на кордоні, зверніться до повітового староства в Крапковіцах. Цілодобовий номер телефону +48 698 159 225.

Бажаючі допомагати мають зосередитися на забезпеченні потреб українців, які приходять до нас. Усе що збирається приватними організаціями має бути зосереджено на предмети першої необхідності, повсякденні речі, які знадобляться людям, які відвідують нас у найближчі дні та тижні. Наразі відправити матеріальну допомогу Україні з формальних причин неможливо – військовий стан.

Поділіться, надішліть українським друзям з нашого району, їхнім родинам, родичам та всім, хто має намір приїхати до Польщі.