A A A Wersja kontrastowa

Bon Ekologiczny 2023

Nowe zasady i tryb udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Bon ekologiczny jest przyznawany na realizację inwestycji, które przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza polegających na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system ekologiczny, to jest na:

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub

2) wymianę kotła centralnego ogrzewania lub pieca węglowego na:
a) kocioł c.o. gazowy,
b) kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzewania całej powierzchni użytkowej lokalu/budynku,
c) kocioł c.o. opalany pelletem,
d) kocioł c.o. opalany olejem opałowym,
e) pompę ciepła: gruntową, powietrze-woda, wodną,
f) pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną,
g) ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną, przy czym likwidowane kotły centralnego ogrzewania bądź piece na paliwo stałe muszą być trwałym wyposażeniem.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 09.01.2023.

Pobierz uchwałę

Pobierz wnioski: