A A A Wersja kontrastowa

Ankieta „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie organizacji usług indywidualnego transportu door-to-door w Powiecie Krapkowickim”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy, służący realizacji projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" (Działanie 2.8 PO WER).

Powiat Krapkowicki podjął działania mające na celu przygotowanie diagnozy potrzeb mieszkańców naszego Powiatu w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, która umożliwi opracowanie kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie.

Pozyskane z ankiety informacje będą podstawą aplikowania o wsparcie na uruchomienie nowej jakości usług transportowych w Powiecie Krapkowickim dla osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidomych czy słabowidzących), szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek edukacyjnych, kulturalnych, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

 

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

ANKIETĘ MOŻNA WYPEŁNIĆ KLIKAJĄC TUTAJ

Termin składania ankiet upływa 9 sierpnia 2020 r.