A A A Wersja kontrastowa

Wydział Rozwoju i Współpracy

Wydział Rozwoju i Współpracy realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, promocji powiatu, kultury, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy zagranicznej, turystyki, ochrony zabytków, koordynacji wdrażania strategii i programów rozwoju powiatu.

W ramach wydziału utworzono Referat Organizacji Pozarządowych, Sportu, kultury i Współpracy z Zagranicą.

Pracownicy wydziału:

Iwona Jagoda-Jamioł - DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 367
E-mail:
pok. nr 110
Tomasz Szczepanek
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 107
Weronika Juraszek
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 107
Małgorzata Bonkosch
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 107
Łukasz Bordak
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Aneta Mielczarczyk
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Natalia Kaczmarzyk
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Magdalena Schneider
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Rafaela Wróbel
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Dominika Suchanek
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 107
Adam Niewalda
Tel.: 77 40 74 343
E-mail:
pok. nr 315
Barbara Wojdyła
Tel.: 77 40 74 345
E-mail:
pok. nr 107
Katarzyna Ogórczak
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
Pok. nr 110

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: