A A A Wersja kontrastowa

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i opieki społecznej, orzekania o niepełnosprawności, edukacji, prowadzenia szkół i poradni, nadzoru nad jednostkami powiatu realizującymi zadania w tym zakresie.

W ramach wydziału działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Pracownicy wydziału:

Koryna Bernardt DYREKTOR
Tel.: 77 407 43 48
E-mail:
pok. nr 2
Beata Ostanek
Tel.: 77 40 74 337
E-mail:
pok. nr 1
Henryk Miszke
Tel.: 77 40 74 305
E-mail:
pok. nr 1
Agnieszka Szymończyk
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
pok. nr 1
Anna Walczak - Cyganik
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
pok. nr 1
Tomasz Mierzwa
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
pok. nr 1
Helena Szajbel
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
pok. nr 1
Joanna Brząkała
Tel.: 77 40 74 337
E-mail:
pok. nr 1
Iwona Lazar
Tel.: 77 40 74 337
E-mail:
Pok. nr 1

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa:

Informator