A A A Wersja kontrastowa

Wydział Inwestycji i Mienia

Wydział Inwestycji i Mienia realizuje w szczególności zadania z zakresu realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat, zakupu towarów i usług na potrzeby Starostwa, gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, zarządzania drogami powiatowymi, prowadzenia spraw wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, gospodarowania mieniem Powiatu.

Pracownicy wydziału:

Iwona Kręcichwost
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Kamila Fałek
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Romana Śniegoń
Tel.: 77 40 74 359
E-mail:
pok. nr 115
Tomasz Scholz
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Błażej Łazarek
Tel.: 77 40 74 359
E-mail:
pok. nr 115
Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 47 328
E-mail:
pok. nr 105
Sabina Lipka
E-mail:
Eryk Gutowski
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
Krzysztof Domagała
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
Dariusz Opora
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
Adam Stolarski
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Marzena Gąska
Tel.: 77 40 74 359
E-mail:
Aleksander Gacek DYREKTOR
Tel.: 77 407 43 09
E-mail:
pok. nr 115

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: