A A A Wersja kontrastowa

Wydział Geodezji i Kartografii – Geodeta Powiatowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznym. W ramach wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dyrektorem wydziału jest Geodeta Powiatowy, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Pracownicy wydziału:

Marek Najgebauer DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 375
E-mail:
pok. nr 21
Agnieszka Gorbacz
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
pok. nr 22
Aneta Jędrzejewska - Andrzyn
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
pok. nr 18
Daniel Pieczyk
E-mail:
pok. nr 22
Grażyna Szumińska
Tel.: 77 40 74 355
E-mail:

Grażyna Zając
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Iwona Nikel
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
Joanna Jarosz
Tel.: 77 40 76 356
E-mail:
Ewa Kampa
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Włodzimierz Osiej
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
Marek Wilk
Tel.: 77 40 74 361
E-mail:
Dagmara Koteluk
Tel.: 77 4074356
Pok.nr 5