A A A Wersja kontrastowa

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy realizuje w szczególności zadania z zakresu planowania i kontroli realizacji budżetu, obsługi księgowej Starostwa, nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu, obsługi kasowej, ewidencjonowania i inwentaryzowania mienia ruchomego.

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że 31 marca ubiega termin dokonywania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Opłaty należy wnosić bez odrębnego wezwania, w kwocie określonej w decyzji na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach o numerze 22 8884 0004 2001 0000 0202 0002.

W przypadku braku informacji o wysokości opłat można skorzystać z wniosku, który pobrać i złożyć należy w Biurze Obsługi Klienta mieszczącego się na parterze Starostwa Powiatowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 77 40 74 318 (w sprawie wysokości opłaty rocznej) lub 77 40 74 372 (w sprawie wysokości opłaty rocznej oraz nieruchomości, której dotyczy opłata).

Pracownicy wydziału:

Dorota Stróżyńska-Majocha
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. nr 222
Jowita Kamerska
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. nr 222
Barbara Szczęśniak
Tel.: 77 40 74 318
E-mail:
pok. nr 225
Beata Janus
Tel.: 77 40 74 318
E-mail:
pok. nr 225
Justyna Madziała
Tel.: 77 40 74 318
E-mail:
pok. nr 225
Iwona Giedzińska
Tel.: 77 40 74 352
E-mail:
pok. nr 223
Jolanta Niesporek
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
pok. nr 224
Żaneta Nowak - Krakowska
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. nr 222
Grażyna Paul
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
pok. nr 224
Sonia Klinke
Tel.: 77 40 74 352
E-mail:
pok. nr 223
Krystyna Oleniacz
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 223
Katarzyna Hulik
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. nr 222
Ilona Adamkiewicz SKARBNIK
Tel.: 77 40 74 320
E-mail:
pok. nr 217
Marta Wyschka
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
pok. nr 224
Brak dostępnych aktualności.