A A A Wersja kontrastowa

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia spraw kadrowych Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego.

W ramach wydziału działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pracownicy wydziału:

Sabina Stryja
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
Grażyna Grzymek
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
Katarzyna Szynalik
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
Alicja Zapotoczna
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
Sylwia Sapok
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
Artur Kuik
Tel.: 77 40 74 327
Aneta Dróżdż
Tel.: 77 40 74 326
E-mail:
Brak dostępnych aktualności.