A A A Wersja kontrastowa

III Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Na dzień 20 grudnia br. na godz. 14:00 Przewodniczący Rady zwołał

III Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego, tzw. budżetową.