A A A Wersja kontrastowa

Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Geodezji i Kartografii
Ewa Kampa
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Grażyna Zając
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Joanna Jarosz
Tel.: 77 40 76 356
E-mail:

Wymagane dokumenty

Wniosek - podanie o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości.

Wymagana opłata

Zgodnie z załączonym cennikiem.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu) lub Wydział Geodezji i Kartografii (p. 19, parter) w starostwie. Dokumenty można złożyć osobiście w starostwie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Wydział Geodezji i Kartografii, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1.

  Rozpatrywanie wniosków

  Sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie po złożeniu wniosku.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartorafii (p. 19, parter)
  e-mail: geodezja@powiatkrapkowicki.pl

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego art. 217 i 218 (Dz.U. 2000 Nr 98, poz 1071 z późn. zm.)