A A A Wersja kontrastowa

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru.
  2. Załączniki:
  • kopia karty wędkarskiej;
  • dowód zakupu lub
  • oświadczenie o prawie do dysponowania sprzętem.

Wymagana opłata

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego rejestrację wymagana jest opłata w wysokości 17 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w filii Banku Spółdzielczego (parter) w godz. 7.30 - 15.30.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1-3 dni.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 30, 77 407 43 24

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U Nr 66, poz. 750 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U Nr 138, poz. 1559).