A A A Wersja kontrastowa

W dniach 21-22 marca 2019 r., odbędzie się trening decyzyjny pk. „ SUDETY 19” organizowany przez Opolski Urząd Wojewódzki, który przewiduje możliwość ćwiczebnego uruchomienia systemu alarmowania na terenie powiatu krapkowickiego.

                      W związku z powyższym przypominamy interpretację obowiązujących sygnałów alarmowych:

               - „OGŁOSZENIE ALARMU„– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

               - „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie...

Informujemy, iż od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2018/2019) pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


UWAGA

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa...

Uwaga Wnioskodawcy!

Dnia 29 stycznia 2019 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku."

 

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,...

Rada Nadzorcza PFRON w grudniu 2018 roku wprowadziła oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. Decyzja ta umożliwi od 2019 roku pomoc kolejnej grupie osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

  • uzyskaniu prawa jazdy,
  • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • zakupie sprzętu elektronicznego...