A A A Wersja kontrastowa

Złóż wniosek o bon ekologiczny!

Dnia 12 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Krapkowickiego podjęła Uchwałą Nr X/99/2019  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie nowego regulaminu można ubiegać się o bon ekologiczny o wartości 2000 zł dla inwestycji związanych z wymianą starego nieekologicznego pieca c.o. opalanego węglem na zakup:

ü  kotła c.o. gazowego,

ü  kotła c.o. elektrycznego lub elektrycznego urządzenia grzewczego służącego do ogrzewania całej powierzchni użytkowej,

ü  kotła c.o. opalanego pelletem,

ü  kotła c.o. opalanego olejem opałowym,

ü  kotła c.o. opalanego ekogroszkiem.

W przypadku podłączenie do sieci ciepłowniczej jest bon ekologiczny o wartości 1000 zł.

Wnioski można składać od 20 stycznia 2020 r. !!!

Wnioski do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej

http://powiatkrapkowicki.pl/wydzialy-starostwa/wydzial-budownictwa-i-srodowiska/