A A A Wersja kontrastowa

Zielony Powiat w miniaturce

Pomysłowość najmłodszych mieszkańców powiatu krapkowickiego nie ma granic. Ten fakt cieszy tym bardziej, że jest ona dobrze pożytkowana w konkursach takich jak Zielony Powiat w Miniaturce, które zwiększają świadomość ekologiczną. Tak jak w ubiegłym roku tak i tym razem trzeba było przygotować makietę przedstawiająca naszą okolicę, jej walory przyrodnicze i sposoby ochrony środowiska. Komisja miała nie lada wyzwanie, aby spośród 7 prac wybrać 3 najciekawsze i najlepiej obrazujące temat. Ostatecznie I miejsce zajęło Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach, na II miejscu znalazło się Publiczne Przedszkole nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, a na III miejsce przypadło - Publicznemu Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1 ochrona różnorodności biologicznej.