A A A Wersja kontrastowa

Zbiórka dla Pascala!

21 kwietnia 2018 r. podczas wydarzenia pn.: Bezpieczni w Sercu Opolszczyzny – Jedziemy dla Pascala na parkingu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przeprowadzono zbiórkę publiczną Nr 312/2016/2474/OR na rzecz Pascala Boronowskiego 307/B podopiecznego Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” Zbiórka odbyła się pod szyldem w/w fundacji (Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 77-400 Złotów, ul. Stawnica 33 A) zebrano fundusze o łącznej kwocie 2.343,71 zł i 6,20 Euro Zbiórka została przeprowadzona na mocy decyzji MaiC numer 2016/2474/OR z dnia 03.07.2016 r.