A A A Wersja kontrastowa

Wykaz nieruchomości skarbu Państwa przekazany na rzecz Gminy Krapkowice

Starosta Krapkowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Krapkowicach i w Dąbrówce Górnej przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Krapkowice