A A A Wersja kontrastowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy Zdzieszowice

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Krapkowickiego położonych:

- w Jasionej gmina Zdzieszowice działki nr 336, 659 z k.m. 1

- w Żyrowej gmina Zdzieszowice działka nr 11/2 z k.m. 5

- w Krępnej gmina Zdzieszowice działka nr 864 z k.m. 8

- w Rozwadzy gmina Zdzieszowice działki nr 424 z k.m.3 i  413 z k.m. 1

przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Zdzieszowice.

 

Wykaz nieruchomości.pdf