A A A Wersja kontrastowa

Wykaz nieruchomości Powiatu Krapkowickiego przeznaczonej do sprzedaży

                      

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość położoną w Krapkowicach, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z mapy 12.