A A A Wersja kontrastowa

Uwierz w marzenia

Czy szkoła może być miejscem rozwijania zainteresowań? W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego zarówno uczniowie, jak i nauczyciela nie mają co do tego żadnych wątpliwości. To właśnie w Skórzaku działa studio nagraniowe, realizowane są różnorodne projekty , a zdobyta wiedza pomaga z powodzeniem uczestniczyć w olimpiadach. Jeżeli młodzie chcą marzyć i realizować pasje mają ku temu możliwości. Przykładem jest Jakub Bartkowski, uczestnik IX edycji CEMS Chance.

CEMS Chance to innowacyjny projekt skierowany do ambitnych i uzdolnionych uczniów klas III gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji edukacyjnych i zaplanowaniu ścieżki zawodowej. Uczestnicy mający z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie często nie są świadomi szans, jakie daje im los. Dwa razy do roku (w maju i grudniu) uczniowie e z całej Polski przyjeżdżają na 4-dniową konferencję do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Cykl warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych przybliża uczestnikom metody osobistego doskonalenia się, poznawania samego siebie, czy planowania własnej przyszłości. Diagnoza predyspozycji zawodowych, budowanie ścieżki kariery, klockonomia (warsztaty ekonomiczne) oraz doskonalenie umiejętności miękkich to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas szkoleń.

- Motto tej inicjatywy oznacza “Spełnij swoje marzenia”. Taka myśl doskonale oddaje całokształt tych warsztatów.  Głównym ich celem było pokazanie nam możliwości rozwoju naszych karier, miały nam umożliwić dostrzeżenie szans na osiągnięcie celów zawodowych. Ciesze się, że za namową nauczycieli i przy pomocy pani dyrektor Iwony Medwid skorzystałem z tej wyjątkowej okazji do wzięcia udziału w wydarzeniu – mówi Jakub Bartkowski.

Program konferencji składał się  z różnych zajęć. Były spotkania ze znanymi osobistościami  takimi jak Kinga Burzyńska czy Piotr Cieszewski, przedstawicielami ogólnoświatowych firm takich jak Nestle, czy EY, czy członkami stowarzyszenia BAS.

Wiele osób mówi, żeby mieć odwagę marzyć. Ten wyjazd nauczył mnie jednej bardzo ważnej rzeczy. W życiu nie chodzi oto aby tylko marzyć, chodzi o to aby te marzenia realizować, aby pokonywać bariery. Dlatego jeżeli macie możliwość aplikować do podobnych programów, zróbcie to! Najlepiej jak najszybciej- przekonuje Jakub.