A A A Wersja kontrastowa

REALIZACJA PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2016 ROKU

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków do ww. Programu. Wnioski należy składać za pośrednictwem Powiatu Krapkowickiego będącego realizatorem programu.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r. oraz warunki  brzegowe programu w 2016 r. znajdują się pod linkiem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2997,Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-Program-wyrowny.html

Instytucje i organizacje mogą składać wnioski od 01 kwietnia do 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój numer 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Telefon kontaktowy: 77 40 74 337 lub 77 40 74 342.  Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

Jednocześnie przypominamy, że W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON w terminie od dnia 21 marca do 30 listopada 2016 r.

Procedury Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III oraz Zasady wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G  oraz obszaru E programu
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

Prosimy również o zapoznanie się z wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami do wniosku!