A A A Wersja kontrastowa

Przerwa w dostępie do Ewidencji Gruntów i Budynków

Informujemy, ze z uwagi na planowane działania związane z dostosowaniem bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków do obowiązujących przepisów prawa w dniach od 1 do 14 września wystąpią ograniczenia w dostępie do bazy, w szczególności dotyczące:

W dniach 01-14 września nie będziemy mieli możliwości aktualizacji bazy danych EGiB.

W dniach 11-14 września nie będziemy mogli wydawać żadnych danych i informacji z bazy danych EGiB. W tych dniach będziemy jedynie przyjmowali wnioski o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów, które będą realizowane w późniejszym terminie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań do maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na zamówione informacji za bazy ewidencji gruntów.