A A A Wersja kontrastowa

Nowe wzory formularzy dla Obszaru C zadanie 3 i 4 Aktywny Samorząd 2017

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy (Obszar C3 i C4 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”) w 2017 roku obowiązują poniższe formularze.

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.

Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

 

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

Do pobrania:

Oferta C3

Oferta C4

Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

Do pobrania:

 

Kosztorys C3

Kosztorys C4