A A A Wersja kontrastowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych, Powiat Krapkowicki otrzymał dotację w wysokości 28.000,00 zł

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach dotacji zostało udzielone dla następujących szkół:
1. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – 12.000,00 zł
2. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – 12.000,00 zł
3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – 4.000,00 zł

Dodatkowo Powiat Krapkowicki przekaże na realizację zadania środki własne, w wysokości
7.000,00 zł.

 W ramach realizacji przedmiotowego programu zostaną zakupione nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych zgodne z zainteresowaniami uczniów, organizowane będą różnego rodzaju spotkania promujące czytelnictwo wśród uczniów szkół oraz spotkania informacyjne dla rodziców.