A A A Wersja kontrastowa

Nabór uczestników do projektu ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach ogłasza nabór uczestników do projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób które ukończyły 60 rok życia, mieszkają na terenie powiatu krapkowickiego, wymagają rehabilitacji oraz spełniają wymagania określone w regulaminie rekrutacji zamieszczonym na stronie Powiatu Krapkowickiego www.powiatkrapkowicki.pl i dostępnym
w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach.

Projekt zakłada wsparcie w formie:

1)      rehabilitacji w domu uczestnika głównie z zakresu rehabilitacji ruchowej
z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń, realizowane przez fizjoterapeutów. Uczestnicy skorzystają z zabiegów fizykoterapii i kinezyterapii. Szczególny nacisk zostanie położony na kompensację niesprawności, niesamodzielności, nabywania umiejętności dnia codziennego oraz poradnictwo specjalistyczne,

2)      korzystania z rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,

3)      terapii -  treningu funkcjonalnego realizowanego poprzez udział uczestnika Projektu
w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach w oparciu o nowoczesny program terapii funkcjonalnej na urządzeniu Neuroathome,

4)      seansów zdrowotnych w Sali Doświadczania Świata w Domu Pomocy Społecznej  ,,ANNA” w Krapkowicach realizowane poprzez stymulację sensoryczną,

5)      seansów w grocie solnej w szczególności, w zakresie terapii układu oddechowego.

Rekrutacja trwać będzie do dnia 16 listopada 2018 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt  Usługo zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
 Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,  współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego