A A A Wersja kontrastowa

Hipokrates Powiatu Krapkowickiego

Są świetnymi fachowcami, praca jest dla nich misją i pasją. Umiejąc słuchać, doradzić i  co najważniejsze leczyć. Po raz pierwszy powiat krapkowicki zamierza nagrodzić lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i pracowników administracji za wybitne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę zdrowia oraz za szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Kandydatów na Hipokratesa Powiatu Krapkowickiego można jeszcze zgłaszać do 23 marca. Przyznanie nagrody ma na celu podziękowanie za ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz niesienia pomocy innym oraz docenienie społecznego znaczenia wartości codziennej pracy w służbie zdrowia.

Przypominamy wszystkim, którzy wcześniej otrzymali pisemną informacje o możliwości złożenia wniosku o otrzymanie honorowej nagrody, że szczegółowych informacji odnośnie składania wniosków udziela Pan Piotr Szymała pod numerem telefonu: 77 40 74 341 bądź drogą elektroniczną: p.szymala@powiatkrapkowicki.pl  

Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej gali, której organizatorem będzie Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.