A A A Wersja kontrastowa

Bogactwo roślinności w moim ogrodzie

Masz piękny ogród i chcesz się nim pochwalić? Powiat krapkowicki zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie Bogactwo roślinności w moim ogrodzie. Na 10 najbardziej malowniczych, oryginalnych i estetycznych ogrodów czekają nagrody pieniężne! 

Celem konkursu jest promowanie ochrony bioróżnorodności i docenienie tych, którzy wkładają mnóstwo pracy, a przy tym i serca, aby stworzyć coś niezwykłego, budzącego zachwyt. Zasady są proste. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden ogród, którego jest właścicielem. Formularze zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami ogrodu (3 – 5 zdjęć) i z dopiskiem – „Konkurs – Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” należy dostarczyć do Starostwa o  lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Wyłonienie laureatów nastąpi do dnia 23 września bieżącego roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 77 40 74 331 – Katarzyna Gondek – Jaśkowska oraz 77 40 74 330 – Magdalena Jaworska - Lakota

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1 ochrona różnorodności biologicznej.