A A A Wersja kontrastowa

Biegam Bio Lubię

 

Kolejne biegowe wyzwanie dla mieszkańców powiatu krapkowickiego! 30 września o godzinie 9.00 na na Stadionie Miejskim w Otmęcie przy ul. Olimpijskiej 1 oraz w lesie obok stadionu będzie można zmierzyć się na dystansach od 200 metrów - w przypadku dzieci, do 5 kilometrów - w przypadku dorosłych. Zawody odbędą się w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Zapisy w dniu zawodów od 7:00 do 8:45 w przypadku dzieci i do 10:45 w przypadku dorosłych oraz poprzez stronę internetową:

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4252

 

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt  „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego