A A A Wersja kontrastowa

Alarm I stopnia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu dobowego poziomu alarmowego PM 10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

komunikat nr 1/PI/2019 z dnia 23.01.2019 r. informuje, że w dniu 22.01.2019 r na terenie województwa opolskiego

 

zarejestrowano przekroczenie dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w:

1.      m. Opole – 223 mikrogram/m3,

2.      Zdzieszowice – 267 mikrogram/m3 ,

3.      Kędzierzyn-Koźle – 179 mikrogram/m3

4.      Olesno – 159 mikrogram/m3,

5.      Prudnik – 157 mikrogram/m3.

 

Przekroczenie alarmowego poziomu pyłu PM10 (tj. 150µg/m3) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

 

Przyczyną złej jakości powietrza jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych, związanych z prawie bezwietrzną pogodą (prędkość wiatru poniżej 1,5m/s) i brakiem opadów atmosferycznych.

 

Grupy ludności najbardziej narażone na drażniące działanie pyłu zawieszonego to: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

 

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

 

Zaleca się podjęcie działań mających na celu:

·     unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;

     ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dzieci, osób starszych oraz osób z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem;

     unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.