POZOSTAŁO NA DOTACJE
500 zł
ze 150 000 zł w budżecie na 2018 rok
 

DO DZISIAJ
podpisanych umów: 99 na kwotę
149 500 zł
wniosków złożonych do rozpatrzenia: 0 na kwotę
0 zł