A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Rada Nadzorcza PFRON w grudniu 2018 roku wprowadziła oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. Decyzja ta umożliwi od 2019 roku pomoc kolejnej grupie osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

  • uzyskaniu prawa jazdy,
  • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • zakupie sprzętu elektronicznego...

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar województwo opolskie powiat krapkowicki

Ważność od godz. 21:00 dnia 15.03.2019 do godz. 11:00 dnia 16.03.2019

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Edyta Socha

Godzina i data wydania godz. 11:33 dnia 15.03.2019

Mierzą się z niełatwymi zadaniami na oddziałach, w poradniach i pracowniach szpitalnych. Pracownicy służby zdrowia to ludzie, którzy każdego dnia poświęcają się pracy na rzecz drugiego człowieka.  Są wśród nich osoby w sposób szczególny cenione przez mieszkańców powiatu za zaangażowanie, profesjonalną pomoc i empatię. Takie postawy są godne naśladowania i powinny stać się wzorem dla innych.  Dlatego zachęcamy Was, abyście nominowali swoich kandydatów w tegorocznej edycji Hipokratesa!

Wnioski...