A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Informujemy, iż od dnia 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul....

Są świetnymi fachowcami, praca jest dla nich misją i pasją. Umiejąc słuchać, doradzić i  co najważniejsze leczyć. Po raz pierwszy powiat krapkowicki zamierza nagrodzić lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i pracowników administracji za wybitne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę zdrowia oraz za szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Kandydatów na Hipokratesa Powiatu Krapkowickiego można jeszcze zgłaszać do 23 marca. Przyznanie nagrody ma na celu podziękowanie za...

Informujemy, iż od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (piątek) trwa nabór wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018) pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


UWAGA

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do...