A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2

Obszar województwo opolskie powiat krapkowicki

Ważność od godz. 13:00 dnia 23.08.2018 do godz. 17:00 dnia 24.08.2018

Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%

Informujemy, iż do dnia 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1).

Prz...

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu prognozuje wystąpienie upałów. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13:00 dnia 7 sierpnia do godz. 06:00 dnia 10 sierpnia