A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

                      

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość położoną w Krapkowicach, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z mapy 12.

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2

Obszar województwo opolskie – Powiat Krapkowicki

Ważność (cz. urz.) od godz. 18:00 dnia 10.08.2017 do godz. 06:00 dnia 11.08.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 45 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwe porywy wiatru powyżej 100 km/h. Lokalnie grad.

Najintensywniejsze zjawiska wystąpią w pierwszej połowie nocy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Obowiązują: Do...

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo opolskie – Powiat Krapkowicki

Ważność (cz. urz.): od godz. 22:00 dnia 09.08.2017 do godz. 20:00 dnia 11.08.2017

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 95%

Uwagi: Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia i podniesienia stopnia ostrzeżenia.

Godzina i data wydania godz. 21:55 dnia 09.08.2017

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Wrocław

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:32

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 20:00 dnia 09.08.2017 do godz. 12:00 dnia 10.08.2017

Obszar: Województwo opolskie

Przebieg: W rejonach występowania burz z opadami deszczu stany wody, szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich, będą gwałtownie podnosić się w strefach wody średniej, lokalnie wysokiej. Wzrosty mogą wynieść 20-40...